Idź do

Walory krajobrazowe i kulturowe

Szczególnie cenne pod względem krajobrazowym są niepowtarzalne i specyficzne dla wyspy Wolin zróżnicowane pod względem budowy i fizjonomii klify oraz rozległe otwarte przestrzenie archipelagu wysp delty Świny. Podmokłe wyspy Delty Świny, torfowiska Drożkowych łąk oraz łąki Doliny Trzciągowskiej to również miejsca , które przez setki lat człowiek wykorzystywał rolniczo – miejsca wypasu zwierząt, źródło siana, materiału ściółkowego czy materiału na pokrycia dachów (trzcina). Ekstensywna gospodarka była podstawowym warunkiem z jednej strony "gospodarczego" wykorzystania tych terenów, a z drugiej utrzymania ich przyrodniczego bogactwa. Wykorzystanie rolnicze tych terenów było w przeszłości jednym z ważniejszych (obok rybołówstwa) źródeł utrzymania takich wsi jak Wicko, Wapnica czy Przytór i Łunowo.

Ostoja fauny

Ekosystemy nieleśne to biotop dla wielu gatunków fauny – szczególnie obszar delty Świny jest miejscem bardzo cennym dla wielu gatunków fauny, zwłaszcza ptaków, w tym kilku gatunków stenotypowych. Lęgi wyprowadzają tutaj m.in. biegus zmienny (Calidris alpina), wodniczka (Acrocephalus paludicola), ohar (Tadorna tadorna), błotniak łąkowy (Circus pygargus), zaś w okresie przelotów mogą tutaj wypoczywać wielotysięczne stada gęsi , kaczek i ptaków z rzędu siewkowych. Zwłaszcza dla tych ostatnich nadmorska plaża to jeden z głównych szlaków migracyjnych. Ciepłolubne murawy w obrębie Doliny Trzciągowskiej są m.in. miejscem występowania gniewosza plamistego (Coronella austriaca). Kserotermiczne zbocza klifu nadzalewowego są biotopem wielu gatunków ciepłolubnych i owadów, szczególnie pszczołowatych (Apidae).