Idź do

Dział Ochrony Przyrody

inż. Marek Szwarc

Nadleśniczy

mgr inż. Marek Dylawerski

Główny specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Radosław Skórkowski

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Tomasz Bajor

Konserwator Obrębu Morskiego

dr inż. Konrad Wrzecionkowski

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

inż. Anna Madej

Referent

mgr inż. Krzysztof Liszka

Podleśniczy

Dział Edukacji

mgr inż. Elżbieta Waliszewska-Lorent

Główny specjalista ds. edukacji

mgr Anna Mysińska

Specjalista ds. edukacji

mgr inż. Maciej Weigt

Starszy referent

mgr Alicja Turowska

Starszy referent

Dział udostępniania Parku

mgr Michał Szweik

Specjalista ds. udostępniania Parku

Anna Bajor

Starszy referent

mgr inż. Małgorzata Bednarska

Specjalista

Dział finansowo-księgowy

mgr Katarzyna Gałwiaczek

Starsza księgowa

mgr Anna Włosek

Księgowa

Dział Administracyjno-Techniczny

mgr Justyna Jerzak

Kierownik działu

Konrad Świątek

Starszy Referent

Aleksandra Molenda

Starszy referent

Iwona Mioduszewska

Referent

Beata Kraszczyńska

Referent

inż. Marta Ślusarz

Referent

Mgr Agnieszka Duszyńska

Referent

Samodzielna stanowiska

mgr Ewa Lewicka

Kadry i BHP

Agnieszka Kiszkunas

sekretariat i kancelaria niejawna

mgr inż. Damian Grunwald

Informatyka

mgr Natalia Janczycka

Stan posiadania

mgr Tamara Starachowska

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Ochrona informacji niejawnej

mgr Ireneusz Domagała

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony informacji niejawnej