Idź do

Statystyka

Powierzchnia lasów

4491.30 ha

100 %

Powierzchnia lasów wyłączonych z zabiegów ochronnych

1221.97 ha

26.29%

Powierzchnia lasów zniekształconych gospodarką człowieka

3426.56 ha

73.71%

Powierzchnia lasów na gruntach porolnych w I pokoleniu

110.88 ha

2.39 %

Powierzchnia drzewostanów II piętrowych

832.28 ha

17.9 %

 

Średni wiek (w roku 1998)

112 lat

Średnia zasobność na 1 ha

358 m3

Średni przyrost roczny

3.44 m3/ha


Udział powierzchniowy, masowy (wg. gat. głównych) i wybrane wskaźniki (wg. gat. rzeczywistych) dla gatunków dominujących w lasach WPN :


Sosna pospolita

3053,29 ha

67,7%

947859 m3

54,5%

Przeciętny wiek: 96 lat

Przeciętna zasobność: 358 m3/ha

Buk pospolity

994,25 ha

22,1%

419650 m3

26,1%

Przeciętny wiek: 131 lat

Przeciętna zasobność: 367 m3/ha

Dąb bezszypułkowy

326 ha

7,3%

188185 m3

11,7%

Przeciętny wiek: 106 lat

Przeciętna zasobność: 363 m3/ha

Świerk pospolity

9,66 ha

0,2%

16377 m3

1,0%

Przeciętny wiek: 58 lat

Przeciętna zasobność: 255 m3/ha

Modrzew europejski

19,06 ha

0,4%

10555 m3

0,7%

Przeciętny wiek: 58 lat

Przeciętna zasobność: 313 m3/ha

Daglezja

29,01 ha

0,6%

12038 m3

0,7%

Przeciętny wiek: 65 lat

Przeciętna zasobność: 458 m3/ha

Brzoza brodawkowata

23,84 ha

>0,5%

5882 m3

0,4%

Przeciętny wiek:48 lat

Przeciętna zasobność: 173 m3/ha

Olsza czarna

34,61 ha

0,8%

5280 m3

0,3%

Przeciętny wiek: 35 lat

Przeciętna zasobność: 144 m3/ha