Idź do

Wstęp Deklaracji

Woliński Park Narodowy z siedzibą  w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848)

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: - wopn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 20.12.2023r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.02.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa wopn.gov.pl jest  zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848)
W  Wolińskim Parku Narodowym przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa wopn.gov.pl spełnia wymagania w  98,46 %.
Woliński Park Narodowy  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej wopn.gov.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 07.02.2024r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: --

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Damian Grunwald -pracownik działu IT , e-mail d.grunwald@wolinpn.pl , telefon +48 669 878 939
W przypadku problemów z dostępnością do strony prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji zadań związanych z dostępnością cyfrową. Do tej osoby także należy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej znajduje się pod adresem: https://wopn.gov.pl/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej

Aplikacje mobilne

Woliński Park Narodowy - aplikacja dostępna w sklepie Google Play dla systemów Android i w AppStore dla systemów IOS.