Idź do

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2023

Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr MZ.0290.1.22.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672), mógł podjąć realizacje szeregu zadań związanych z ochroną ekosystemów leśnych i badań naukowych. W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:
L.p. Nazwa działania Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
[PLN]
  Działania z zakresu gospodarki leśnej w ekosystemach leśnych      
         
1. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 308,00 41 423,09
2. Usuwanie konarów, gałęzi lub drzew niebezpiecznych przy budynkach oraz przy szlakach turystycznych i miejscach udostępnionych turystycznie rg 1900,00 65 195,37
3. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 5239,21 434 121,32
4. Pozostałe prace pielęgnacyjne – zabieg obalania drzew – 22 szt. szt. 22 854,16
5. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych rg 653,13 17 603,39
6. Utrzymanie dojazdów pożarowych rg 86,80 2 263,23
7. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 1371,90 96 662,15
8. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 1424,6 118 720,12
9. Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy rg 60,9 1 587,92
10. Prowadzenie obserwacji na dostrzegalni “Grzywacz” rg 1400,00 31 616,97
11. Prowadzenie dyżurów w PAD Wolińskiego PN rg 800,00 19 432,88
12. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 1098,20 89 270,28
13. Prowadzenie patrolowania lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej rg 1471,00 29 898,37
14. Konserwacja grodzeń rg 323,40 14 762,61
15. Konserwacja grodzeń rg 138,60 5 964,93
16. Rozbiórka grodzeń rg 132,00 6 025,56
17. Rozbiórka grodzeń rg 396,00 18 076,67
18. Zakup karmy dla zwierząt żyjących w Zagrodzie Pokazowej Żubrów tony 71,80 95 575,20
19. Remont ogrodzenia litego przy wybiegu pokazowym żubrów mb 65,00 44 816,13
20. Remont odcinka czarnego szlaku turystycznego m 920,00 64 796,00
21. Wykonanie barier pojedynczych mb 1903,00 182 521,49
22. Wykonanie zabezpieczeń drzew na wybiegu pokazowym żubrów mb 250,00 46 547,60
23. Budowa wybiegu dla wilka – etap I szt. 1,00 1 000 000,00
24. Wykonanie barier podwójnych m 1272,00 153 908,82
25. Wykonanie regulaminów WPN szt. 8,00 18 576,00
26. Wykonanie jednokomorowych drewnianych koszy na śmieci szt. 6,00 8 049,00
27. Wykonanie projektu podestu widokowego szt. 1,00 35 000,00
28. Remont odcinka czarnego szlaku turystycznego przy Latarni Kikut m 72,00 28 337,04
29. Remont odcinka szlaku czarnego kpl. 1,00 29 816,12
30. Remont nawierzchni odcinka szlaku turystycznego kpl. 1,00 15 787,04
31. Sprzątanie i konserwacja szlaków turystycznych rg 2 710,00 137 857,48
32. Zaprojektowanie, wykonanie, montaż automatów biletowych szt. 4,00 160 000,00
33. Remont odcinka czarnego szlaku turystycznego kpl. 1,00 15 787,04
34. Wykonanie ogrodzeń drzew (przedszkoli dla żubrów) na wybiegu żubrów m2 100,00 17 680,00
35. Utylizacja padłych zwierząt szt. 1,00 6 000,00
36. Sprzątanie terenów leśnych przy szlakach turystycznych rg 310,00 15 769,67
37. Wykonanie nowego witacza szt. 11,00 55 701,25
38. Wykonanie nowego słupka informacyjnego szt. 19,00 18 805,25
39. Remont odcinka szlaku turystycznego m 132,00 5 085,00
40. Wykonanie projektu siedliska edukacyjnego „SYLWANA” szt. 1,00 70 000,00
41. Wykonanie remontu odcinka szlaku turystycznego czarnego w Świętouściu kpl. 1,00 161 470,10
42. Wykonanie nowego Witacza obwodu ochronnego szt. 6,00 13 759,50
43. Wykonanie nowej tablicy – tablice potrójne szt. 23,00 106 191,00
44. Wykonanie stelaża z tablicą mapą turystyczną WPN szt. 8,00 26 007,20
45. Wykonanie nowych kierunkowskazów szt. 52,00 31 185,00
46. Wykonanie nowego ławostołu szt. 15,00 24 547,50
47. Wykonanie nowych tablic urzędowych szt. 58,00 49 981,50
48. Wykonanie stelaża z regulaminem – zestaw piktogramów szt. 42,00 45 738,59
49. Naprawa Wiaty – obiektu turystycznego na miejscu postojowym Kwasowo szt. 1,00 16 575,00
50. Modernizacja ogrodzenia posterunku meteorologicznego m 20,00 6 000,00
51. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego szt. 10,00 50 000,00
  Badania naukowe      
52. Rozmieszczenie stanowisk i liczebność populacji dzięcioła czarnego Dryocopus martius w lasach WPN jako gatunku parasolowego kpl. 1,00 61 992,00
62. Ssaki „drobne” Wolińskiego Parku Narodowego kpl. 1,00 96 600,00
RAZEM 4 067 811,76


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie ww.działań wynosi  4 067 811,76 zł.

Okres realizacji działań objętych umową trwa do dnia 15 grudnia 2023 r.

Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 22 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2022

Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr EZ.0290.1.22.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672), mógł podjąć realizacje szeregu zadań związanych z ochroną ekosystemów leśnych i badań naukowych. W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:

L.p. Nazwa działania Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
[PLN]
  Działania z zakresu gospodarki leśnej w ekosystemach leśnych      
         
1. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 4 019,40 247 302,26
2. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 2 751,00 199 612,65
3. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 872,30 79 296,21
4. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 356,40 25 034,86
5. Pozostałe prace pielęgnacyjne – zabieg obalania drzew – 196 szt. rg 207 17 185,26
6. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych rg 638,10 14 976,16
7. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych rg 227,76 5 179,44
8. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 417,00 44 751,43
9. Usuwanie konarów, gałęzi lub drzew niebezpiecznych przy budynkach oraz przy szlakach turystycznych i miejscach udostępnionych turystycznie rg 1 590,00 48 818,89
10. Konserwacja grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej rg 323,40 12 876,11
11. Konserwacja grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej rg 138,60 5 201,35
12. Budowa grodzeń naturalnych odnowień gatunków docelowych rg 231,00 9 197,22
13. Rozbiórka grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej rg 145,20 5 781,11
14. Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy rg 133,40 3 033,61
15. Prowadzenie obserwacji na dostrzegalni “Grzywacz” kpl 1,00 28 455,28
16. Prowadzenie dyżurów w PAD Wolińskiego PN kpl 1,00 19 918,70
17. Prowadzenie patrolowania lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej rg 1 471,00 29 882,11
18. Utrzymanie dojazdów pożarowych rg 95,28 1 902,50
19. Naprawy dojazdów pożarowych rg 151,00 9 356,55
  Inne działania w ekosystemach leśnych      
20. Zakup karmy dla zwierząt żyjących w Zagrodzie Pokazowej Żubrów tony 71,80 54 776,06
21. Wykonanie instalacji monitoringu technicznego kpl. 1,00 120 000,00
22. Wykonanie remontu/modernizacji instalacji systemu p.poż. i alarmowego w systemie zaprojektuj i wykonaj na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów kpl. 1,00 50 000,00
23. Modernizacja bramy wjazdowej na zaplecze żubrowiska kpl. 1,00 5 100,00
24. Modernizacja wybiegu saren (polana) mb 150,00 316 521,30
25. Modernizacja wybiegu saren (las) mb 108,00 36 737,56
26. Remont ogrodzenia wybiegu dla dzików mb 235,00 79 938,21
27. Remont ogrodzenia wybiegu jeleni mb 437,50 148 821,14
28. Wykonanie modernizacji woliery wydry ob. 1,00 50 000,00
29. Modernizacja wolier dla ptaków ob. 2,00 200 000,00
30. Budowa woliery dla ptaków ob. 1,00 125 000,00
31. Wykonanie projektu wybiegu dla wilka szt. 1,00 12 500,00
32. Remont barier pojedynczych mb 500,00 43 760,00
33. Remont barier podwójnych mb 152,00 16 482,88
34. Wykonanie ogrodzeń drzew (przedszkoli dla żubrów) na wybiegu żubrów kpl. 1,00 27 110,00
35. Remont nawierzchni na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów kpl. 1,00 90 000,00
36. Wykonanie projektu budynku kasowego Zagrody Pokazowej Żubrów szt. 1,00 12 500,00
37. Sprzątanie i konserwacja szlaków turystycznych rg 2 710,00 120 198,94
38. Sprzątanie terenów leśnych przy szlakach turystycznych rg 310,00 13 753,41
39. Wykonanie bieżących napraw urządzeń turystycznych rg 623,00 27 591,15
40. Bieżące utrzymanie miejsca postojowego Kwasowo rg 130,00 5 767,56
41. Wykonanie nowego Witacza obwodu ochronnego szt. 6,00 14 135,90
42. Wykonanie barier pojedynczych m 653,00 62 767,63
43. Wykonanie barier podwójnych m 650,00 70 147,15
44. Wykonanie nowego witacza szt. 10,00 39 308,21
45. Wykonanie nowego ławostołu szt. 8,00 13 342,89
46. Wykonanie nowej tablicy – tablice potrójne kpl. 22,00 96 972,78
47. Wykonanie nowej tablicy ze stelażem – tablice 150x100cm kpl. 26,00 84 908,60
48. Wykonanie nowego punktu informacyjnego na ścieżce przyrodniczej – słupek informacyjny kpl. 19,00 8 789,89
49. Wykonanie nowych tablic urzędowych kpl. 39,00 20 549,20
50. Wykonanie stelaża z regulaminem – zestaw piktogramów szt. 32,00 22 148,16
51. Wykonanie nowych kierunkowskazów szt. 40 19 268,29
52. Remont odcinka niebieskiego szlaku turystycznego szt. 90,00 9 105,69
53. Wykonanie rogatek metalowych szt. 3,00 4 878,05
54. Naprawa Wiaty – obiektu turystycznego na miejscu postojowym Kwasowo kpl. 1,00 11 231,90
55. Wykonanie projektu modernizacji miejsc postojowych kpl. 2,00 30 800,00
56. Wykonanie stelaża z tablicą mapą turystyczną WPN kpl. 4,00 13 062,86
57. Wykonanie jednokomorowych drewnianych koszy na śmieci. szt. 6,00 4 390,24
58. Wykonanie regulaminów WPN szt. 4,00 6 178,86
59. Zakup czujników do pomiaru poziomu wód powierzchniowych lub podziemnych kpl. 1,00 35 449,00
60. Zakup stacji meteorologicznej kpl. 1 400,00 123 000,00
  Badania naukowe      
61. Nietoperze zimowisk leśnych Wolińskiego Parku Narodowego rg 776 41 800,00
62. Nadziemne i podziemne zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego rg 3315 265 200,00
RAZEM 3 361 755,21


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie ww.działań wynosi  3 361 755,21 zł.

Okres realizacji działań objętych umową trwa do dnia 15 grudnia 2022 r.

Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 23 grudnia 2022 r.