Idź do

Wstęp

W opinii wędkarzy akweny wód morskich wokół wyspy Wolin to bardzo atrakcyjne łowiska. Wynika to przede wszystkim z ich estuariowego charakteru. Wody morskie na skutek pływów mieszają się z wodami słodkimi co sprzyja występowaniu gatunków ryb zarówno wód słonych i słodkowodnych. Wody te to także istotne miejsca ich rozrodu. Bogactwo ichtiofauny w połączeniu z innymi elementami przyrody w szczególności awifauny czyni ten obszar szczególnie cennym przyrodniczo. Z uwagi na te uwarunkowania część tych obszarów została objęta najwyższą formą ochrony przyrody jakim jest Park Narodowy. Wędkując na terenie Wolińskiego Parku Narodowego należy o tym pamiętać.  Wszystkie obszary i formy ich udostępnienia uwarunkowane są przede wszystkim potrzebami ochrony przyrody i z tego też tytułu istnieją pewne ograniczenia dla wędkarzy. Na łowiskach Zalewu Szczecińskiego i Wstecznej Delty Świny wędkowanie dopuszczone jest okresowo i tylko z łodzi poza strefami pokrytymi roślinnością nawodną. Strefy pokryte roślinnością to obszar Zalewu Szczecińskiego na odcinku Lubin-Karnocice, północna i zachodnia część jeziora Wicko Wielkie, zachodnia część jeziora Wicko Małe, kanał Penga,Raba, Zalew Krzecki i cieśnina pomiędzy wyspami Lądko i Wiszowa Kępa. Obowiązuje także zakaz wstępu na wyspy. Na wodach Zatoki Pomorskiej wyznaczono strefę  w której połów dozwolony jest z brzegu lub brodząc z wody. Szczegółową mapę obszarów i  terminów ich udostępnienia znajdą Państwo w poniższym linku. 

 Mapa obszarów udostępnionych do rekreacji i połowów rekreacyjnych

Informacje dla wędkarzy

Obszary i  terminy.

  1. Wszystkie jeziora śródlądowe należące terytorialnie do WPN objęte są ochroną i obowiązuje  tam całkowity zakaz wędkowania (Jeziora: Warnowskie, Rabiąż, Czajcze, Domysłowskie, Gardno, Turkusowe).
  2. Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego sportowo rekreacyjny połów ryb  (wędkowanie) dozwolone jest:
a.       Na wodach Zatoki Pomorskiej.

Wyznaczona strefa połowu obejmuje obszar wybrzeża na odcinku od 411,0 do 407,3 km   brzegu morskiego (od Białej Góry w kierunku wschodnim do granicy plaży w Grodnie) wyłącznie z brzegu lub brodząc przez cały rok.
 
b.      Na wodach Wstecznej Delty Świny i Zalewu Szczecińskiego 

Wyznaczone strefy połowów obejmują:

  • Jezioro Wicko Wielkie – centralna część z podejściem do cieśnin Wielka Struga i Byczy Rów z wyłączeniem strefy brzegowej i wód wokół kompleksu wysp Trzcinice, wyłącznie z łodzi lub innego urządzenia pływającego,
  • cieśnina Stara Świna – obszar pasa wody o szerokości 50 m od linii brzegowej wysp w okresie od 1-go czerwca do 15 -go listopada, a na pozostałym obszarze cały rok,
  • cieśniny Stara Głębia, Przecznica, Byczy Rów, Wielka Struga, Młyński Rów w okresie od 1-go czerwca do 15-go listopada,
  • cieśniny Gęsia i Liśnica w okresie od 1-go lipca do 15-go listopada
  • cieśnina Kacza w okresie całego roku,
  • Zalew Szczeciński poza strefą roślinności wynurzonej na odcinku pomiędzy miejscowościami Lubin-Karnocice w okresie od 1-go maja do 15-go listopada


Dokumenty

 1. Warunkiem sportowo rekreacyjnego połowu (wędkowania) jest:

a.       posiadanie aktualnego dokumentu uprawniającego do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej. Informację o uzyskaniu w/w dokumentu można uzyskać pod adresem:  Informacje o uzyskaniu dokumentu uprawniającego do wykonywania rybołóstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej

b.      posiadanie dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie obszaru do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na wodach morskich Wolińskiego Parku Narodowego

2.Opłata obejmuje udostępnienie obszarów do wykonywania połowów rekreacyjnych
3. Wniesienie opłaty (zakupu biletu) uprawnia do wykonywania połowów rekreacyjnych na okres jednego tygodnia lub jednego miesiąca lub danego roku kalendarzowego w zależności od wysokości dokonanej wpłaty.
4. Wprowadza się 50 % ulgi w opłacie dla:

a) emerytów, rencistów, studentów i uczniów
b) mieszkańców gmin położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego (Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście)

Opłaty można dokonać w zakładce kup bilet,
poprzez wpłatę na rachunek Wolińskiego Parku Narodowego,  nr rach. 1 1 1 1 3 0 1 1 7 6 0 0 2 2 2 1 2 2 2 3 2 0 0 0 0 4 korzystając z druku przelewu na poczcie lub w Banku.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania parku dla turystyki i rekreacji można przeczytać na stronie BIP: Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie sposobów i zasad udostępniania Wolińskiego Parku Narodowego: 

Zarzadzenie_nr_42_2022_w_sprawie_sposobow_i_zasad_udostepniania_Wolinskiego_Parku_Narodowego-16.pdf 2.      Dodatkowe informacje: pok.202 nr telefonu 91 3864983

3.      Telefon alarmowy Straży Parku Narodowego: 537 777 132 


Apel do rybaków i wędkarzy

Szanowni Państwo,

W imieniu Morskiego Instytutu Rybackiego z Gdyni zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które zawodowo lub amatorsko poławiają ryby na terenie Wolińskiego Parku Narodowego o zapoznanie się z poniższym plakatem i wzięcie udziału w akcji. Stańmy się współodpowiedzialni za monitoring i badania nad naszą ichtiofauną. Więcej informacji:  Strona MIR Gdynia