Idź do
Morze Bałtyckie jest środowiskiem szczególnie wrażliwym na zanieczyszczenia. Rzeki płynące przez obszary, na których zlokalizowane są obiekty przemysłowe, dostarczają ogromne ilości środków chemicznych, nieczystości pochodzenia organicznego i wiele innych, które zubażają życie biologiczne morza. Dostrzegając niebezpieczeństwo degradacji świata przyrody ożywionej i nieożywionej oraz mając świadomość wpływu tego procesu na życie ludzi oczywistą staje się potrzeba podejmowania wszelkich działań, które będą przeciwstawiać się takiemu stanowi rzeczy.

W regionie, w którym środowisko przyrodnicze podzielone jest między różne państwa, a w związku z tym pomiędzy różne obowiązujące w nich prawodawstwa, niezbędnym jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do tego samego celu. Celem tym jest ochrona wartości przyrodniczych- monitorowanie zmian zachodzących w przyrodzie, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz wspólne prowadzenie edukacji ekologicznej.