Idź do

Zasady zachowania się w parku narodowym

Turysto pamiętaj, że park narodowy służy zachowaniu przyrody i procesów ją kształtujących dla nas i przyszłych pokoleń. Ochrona obszaru jako priorytet wymaga ograniczeń i kompromisów.

Pamiętaj również, że udostępnienie naturalnych walorów Parku dla turystów jest kredytem jaki udziela nam przyroda, dlatego też wymaga przestrzegania następujących zasad zachowania się:

  • zwiedzaj Park tylko w ciągu dnia i nie zbaczaj z wyznaczonych szlaków — jeśli zgubiłeś szlak wróć do ostatniego widzianego znaku. Schodząc ze szlaku powodujemy zagrożenie dla gatunków fauny i flory, które możemy zniszczyć lub wypłoszyć;
  • zachowaj ciszę — hałasując płoszysz zwierzęta, które mogą porzucić swoje młode;
  • dbaj o czystość, segreguj odpady i wyrzucaj śmieci do oznaczonych koszy — przyroda to nasze wspólne dobro, szanuj ją, zostaw szlak w takim stanie w jakim chciałbyś go zastać, pusta butelka jest na pewno lżejsza od pełnej którą przyniosłeś;
  • nie niszcz roślin i nie zrywaj runa leśnego – jest to pokarm dla dzikiej zwierzyny i zasób genów niezbędny dla ich funkcjonowania, którego nie kupimy w żadnym sklepie;
  • nie płosz, nie łap i nie zabijaj zwierząt — Park jest ich domem, tu żyją, jedzą i wychowują swoje młode;
  • nie niszcz gleby, skał i źródeł – dla prawdziwego turysty każdy krzew, drzewo, kamień itp. to cenny element krajobrazu - niszcząc go przyczyniasz się do degradacji i nieodwracalnych zmian
  • nie używaj otwartego ognia — nawet drobna iska może spowodować pożar, który strawi wielkie połacie lasu;
  • nie spaceruj z psem po terenie Parku — pies biegający po lesie nie tylko zagraża leśnej zwierzynie, ale jest także nosicielem chorób groźnych dla dzikiej zwierzyny, na które sam dzięki szczepieniom jest uodporniony,
  • parkuj tylko w wyznaczonych miejscach;
  • uprawiaj sporty wodne, pływaj żegluj i wędkuj tylko na wyznaczonych akwenach – wody są dla wielu gatunków ptaków domem lub miejscem odpoczynku.
W razie potrzeby zwróć się o pomoc do pracowników Służby Parku Narodowego. Pamiętaj, że człowiek jest na tym obszarze tylko gościem.

Tytułem wstępu

Szanowni Państwo, nasi Drodzy Goście, 

park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce. Z tego względu istnieje wiele ograniczeń i zakazów, których respektowania jesteśmy zmuszeni od Państwa wymagać na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Ograniczenia i zakazy te powstały po to, by możliwie najlepiej zabezpieczyć i ochronić wyjątkowe i cenne walory przyrodnicze oddane nam – pracownikom parków narodowych pod opiekę. Z drugiej strony chcemy, byście mogli Państwo możliwie najlepiej i najpełniej je poznać. Dlatego tworzymy na terenie Wolińskiego Parku Narodowego szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne wyposażone w infrastrukturę turystyczną. Priorytetem jednak była i jest szeroko rozumiana ochrona przyrody  i jej podporządkowujemy inne spełniane przez Park funkcje. Mając powyższe na względzie, pamiętajcie Państwo o zasadach jakie obowiązują podczas pobytu na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i poprzez odpowiedzialne zachowania pozwólcie zaprosić się do współodpowiedzialności za  utrzymanie walorów tego terenu dla dobra przyszłych pokoleń.