Idź do
Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego           

mgr Wioletta Nawrocka

Telefon: 91 386 49 53

E-mail: w.nawrocka@wolinpn.pl

Z-ca Dyrektora ds. ochrony przyrody

mgr inż. Alicja Łepek

Telefon:  91 386 49 53

E-mail: a.lepek@wolinpn.pl

p.o. Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

mgr inż. Arkadiusz Skrzypiec

Telefon: 91 386 49 66

E-mail: a.skrzypiec@wolinpn.pl

Główna Księgowa

mgr Danuta Kądziołka

Telefon: 91 386 49 96

E-mail: d.kadziolka@wolinpn.pl