Idź do

Deklaracja dostępności architektonicznej

Budynki Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego mieszczą  się w Grodnie 1 - przy drodze nr 102 pomiędzy Międzyzdrojami i Wisełką.  Na część administracyjną składają się dwa budynki:  budynek dwupiętrowy 4 kondygnacyjny i budynek jednopiętrowy 2 kondygnacyjny. Budynek dwupiętrowy stanowiący główną siedzibę Parku posiada schody pomiędzy kondygnacjami - schody niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drugi budynek - dwukondygnacyjny jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osoby z działów tam urzędujących w razie potrzeby obsługują interesantów w budynku głównym.

Możliwy jest wjazd na teren posesji w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:00 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brama z napędem elektrycznym obsługiwana przez firmę ochraniającą obiekt.

Blisko wejścia głównego do budynków  usytuowane są specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane poziomo za pomocą niebieskiej "koperty" z symbolem osoby z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku głównego  posiada barierę architektoniczną w postaci 5 stopni, jednakże w celu jej likwidacji na wyposażeniu znajduje się specjalne urządzenie służące do transportu osób poruszających się na wózkach.  .

Wejście główne jest szerokie, podobnie jak wejście do pomieszczenia obsługi interesantów.

Osoby poruszające się na wózkach oraz z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze budynku głównego, włącznie z możliwością spotkania z kierownictwem Wolińskiego Parku Narodowego.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby z niepełnosprawnością bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.