Idź do

Szlak zielony

Szlak zielony jest szlakiem cieszącym się największym zainteresowaniem ze strony turystów. Fakt ten wynika głównie z obecnej na jego trasie Zagrody Pokazowej Żubrów jak również przepięknego kompleksu jezior w okolicach wsi Warnowo, Domysłów i Wisełka. Łączna jego długość to 15 km, choć istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia wędrówki poprzez częściową realizację szlaku.

 Propozycje podziału szlaku na etapy:

Brama dyrekcji WPN – Rezerwat Pokazowy Żubrów – 2,0 km
Rezerwat Pokazowy Żubrów – wieś Warnowo – 4, 0 km
Warnowo – Jezioro Czajcze – 2,0 km
Jezioro Czajcze – Jezioro Kołczewo – 5,8 km
Jezioro Kołczewo – wieś Kołczewo(przystanek PKS) – 1, 5 km
Trasą cieszącą się największą popularnością jest bez wątpienia odcinek szlaku prowadzący do Zagrody Pokazowej Żubrów. Dla nieco wytrwalszych wędrowców atrakcyjna jest także trasa biegnąca w pobliżu jezior WPN. Turyści zmotoryzowani preferują z kolei dojazd do miejscowości Wisełka lub w bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Czajczego (niewielki miejsce postoje WPN), a następnie spacer przy brzegu jeziora.

Brama dawnej dyrekcji WPN

Trasa wędrówki rozpoczyna się w centrum Międzyzdrojów, od bramy dyrekcji WPN, skąd wychodzą zresztą wszystkie szlaki piesze wiodące przez teren Parku. Brama ta otwiera jednocześnie wejście na „posesję” Parku, na której znajduje się warte odwiedzenia Muzeum Przyrodnicze WPN oraz woliera z bielikami i puchaczami.

Zagroda Pokazowa Żubrów

Jest to bez wątpienia największa atrakcja turystyczna WPN. Ośrodek ten usytuowany jest w lesie, w odległości 2 km od centrum miasta. Już 41 lat przyciąga on rzesze turystów dochodzącą nawet do 160 tys. osób rocznie. Szczególnie dużą popularnością cieszy się wśród dzieci i młodzieży oraz grup zorganizowanych. Dojście do „Żubrów” możliwe jest z trzech stron:

– od ul. Leśnej w Międzyzdrojach,

– od ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach,

– od drogi głównej nr 102 relacji Kołobrzeg – Międzyzdroje, przy której znajdują się miejsca postojowe „Kwasowo” (jedyna możliwość zaparkowania pojazdu w pobliżu zagrody).

Warnowo

 Warnowo to niewielka wieś, zlokalizowana w otoczeniu leśnym, w której zachowały się liczne ślady budownictwa ludowego. Warta zobaczenia jest ponadto ciekawa architektonicznie leśniczówka WPN oraz okazały Żywotnik olbrzymi (wys. 25 m, szacowany wiek ok. 120 lat). W pobliżu Jezioro Warnowskie oraz Jezioro Rabiąż.

Jezioro Czajcze

Jezioro Czajcze to jedno z najpiękniejszych jezior WPN. Swoją urodę zawdzięcza ono głównie malowniczemu położeniu oraz bogatej roślinności brzegowej. Posiada ciekawy kształt (rogal).

Jezioro Żółwinowskie

Kolejnym jeziorem opisywanej trasy jest Jezioro Żółwinowskie, umiejscowione przy miejscowości Żółwino. Tam prace archeologiczne pozwoliły na odnalezienie śladów cmentarzyska kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza.

Jezioro Kołczewo

Jest to nieduży, uroczy akwen na którym istnieje możliwość wędkowania. W pobliżu miejscowość Kołczewo (przystanek PKS), tam też zielony szlak turystyczny kończy się.

Szlak niebieski

Niebieski szlak turystyczny liczy 26 km. Przejście całej trasy w ciągu jednego dnia jest bardzo forsowne, dlatego można rozłożyć drogę „na raty” dochodząc np. pierwszego dnia do Wapnicy lub Lubinia, gdzie po spędzeniu noclegu możemy rozpocząć kolejny dzień wędrówki. Do największych atrakcji szlaku należy z pewnością: stanowisko broni V-3 w miejscowości Zalesie, Jezioro Turkusowe, punkty widokowe: Piaskowa Góra i Zielonka oraz wybrzeże klifowe nad Zalewem Szczecińskim. Trasa ta jest bardzo atrakcyjna, gdyż pozwala turyście na spacerowanie w bliskim sąsiedztwie wód Zalewu Szczecińskiego oraz na obserwowanie wielu gatunków ptaków charakterystycznych dla tamtejszych biotopów.

Przebieg trasy:

Brama dyrekcji WPN – stanowisko broni V3 – 5,5 km
Stanowisko broni V3 – Jezioro Turkusowe – 2,9 km
Jezioro Turkusowe – punkt widokowy Zielonka – 1,5 km
Punkt widokowy Zielonka – kościół w Lubinie – 0,3 km
Kościół w Lubinie – dąb Wolinian – 4,3 km
Dąb Wolinian (wybrzeże klifowe) – Karnocice – 2,5 km
Karnocice – Dargobądź – 2,0 km
Dargobądź – Mokrzyca Mała – 4,5 km
Mokrzyca Mała – Wolin – 3,5 km
Największą popularnością cieszą się odcinki szlaku:

Brama Dyrekcji WPN – Jezioro Turkusowe (samochód)
Jezioro Turkusowe – punkt widokowy Zielonka – kościół w Lubinie (pieszo).
Z kolei przy chęci zobaczenia wybrzeża klifowego nad Zalewem Szczecińskim istnieje konieczność zakończenia wędrówki w bardziej odległych miejscowościach tj. Dargobądz, (przystanek PKS) Mokrzyca Mała (przystanek PKP) lub Wolin (przystanek PKS, stacja PKP).

Brama dawnej dyrekcji WPN

Trasa wędrówki rozpoczyna się w centrum Międzyzdrojów, od bramy dyrekcji WPN, skąd wychodzą zresztą wszystkie szlaki piesze wiodące przez teren Parku. Brama ta otwiera jednocześnie wejście na „posesję” Parku, na której znajduje się warte odwiedzenia Muzeum Przyrodnicze WPN.

Stanowisko broni V3

 Stanowisko broni V3 ma postać betonowej konstrukcji, umiejscowionej na wysokim stoku, naprzeciw Jeziora Wicko Małe w okolicy wsi Zalesie. Jest ona dobrze widoczna od strony drogi asfaltowej prowadzącej do wsi Wapnica (Jezioro Turkusowe) i Lubin (punkt widokowy Zielonka). Od roku 2005 obok istnieje mini muzeum, zlokalizowane w bunkrze amunicji.

Zapraszamy zatem do zwiedzenia jedynej w Polsce ekspozycji tajnej broni niemieckiej V-3, z okresu II wojny światowej. Określenie „tajna broń Hitlera” przywodzi na myśl projekty V-1 i V-2, które w 1944 roku spadały na Londyn. Inne konstrukcje takie jak V-3 i V-4, Schmetlerling, pocisk Röchlinga, bomba Kurta, Hs 293 – są znane jedynie garstce specjalistów. Dziś – wiele lat po wojnie, celem ekspozycji zlokalizowanej na byłym tajnym poligonie doświadczalnym w Międzyzdrojach – Zalesiu, jest ukazanie ciekawostek militarnych, które miały zmienić tok wojny. Ekspozycja jest niezwykła, gdyż jest umiejscowiona w bunkrze, gdzie były składowane pociski V-3. W pobliżu bunkra znajdują się pozostałości stanowisk ogniowych tych pocisków. Ekspozycja jest prezentowana w ścisłej współpracy Piotrem Laskowskim – autorem książki „Śladami niemieckich tajnych broni na wyspach Wolin i Uznam”. Obok mini-muzeum znajduje się tablica informacyjna Wolińskiego Parku Narodowego.


 Jezioro Turkusowe

Jezioro Turkusowe zaliczane jest do najpiękniejszych jezior WPN i cieszy się rekordową popularnością. O jego pięknie decyduje w głównej mierze turkusowa barwa wody, która jest niczym innym jak efektem świetlnym powstałym na skutek odbicia wiązki świetlnej od białego kredowego dna jeziora. Akwen powstał na skutek zalania działającej niegdyś w tym miejscu kopalni węglanu wapnia. Zbiornik otoczony jest malowniczymi wzniesieniami, na jednym z nich znajduje się punkt widokowy Piaskowa Góra. 

Punkt widokowy Piaskowa Góra

Znajduje się na zboczu stromego, piaszczysto-kredowego urwiska istniejącego na południowym brzegu Jeziora Turkusowego. Miejsce te stwarza niepowtarzalną okazję obejrzenia różności krajobrazowej Parku. Na pierwszym planie widzimy szmaragdową toń wody oraz zabudowania wiejskie Wapnicy. Dalej ukazuje się nam rozszerzające się ku Zalewowi obniżenie tzw. Doliny Trzciągowskiej, pasmo wzniesień góry Wyżnicy, a po jej zachodniej stronie jezioro Wicko Małe i fragment Wstecznej Delty Świny.

Punkt widokowy Zielonka

O jego niezwykłości i atrakcyjności świadczy chociażby fakt, iż widok jak się z niej rozpościera, został uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Krajobrazem roku 1993/94”. Zwiedzający, przy dobrej widoczności, mogą podziwiać rozległą, bardzo malowniczą panoramę części Zalewu Szczecińskiego wraz z rozlewiskami Wstecznej Delty Świny oraz wodami Zatoki Pomorskiej. Warte podkreślenia jest to, iż obszary wyspiarskie Świny zaliczane są do tzw. „ europejskich ostoi ptaków”, stanowiąc tym samym jeden z ważniejszych faunistycznie obszarów Wolińskiego Parku Narodowego. Sama geneza powstania wysp jest również niezwykle zajmująca, dlatego też punkt widokowy Zielonka wyposażono w tablicę informacyjno-edukacyjną.

Kościół w Lubinie

Jest to ładny, neogotycki kościółek zbudowany na miejscu istniejącego niegdyś kościoła św. Mikołaja, patrona kupców i żeglarzy. W XII w. znaleziono tam skarb monet arabskich z 2 połowy X w. Przy wejściu do kościoła obecna chrzcielnica wykonana z neolitycznych żaren z czasów misji biskupa bamberskiego Św. Ottona oraz fragmenty dawnego przykościelnego cmentarza niemieckiego. W okolicach kościoła stara okazała lipa „Babki Proszalne” oraz słabo już widoczne fragmenty słowiańskiego grodziska. W dolnej części wioski pozostałości „Portland-zemmentfabrik” – jednej z największych cementowni czynnej do 1945 r.

Dąb Wolinian

Jedno z najstarszych drzew WPN. Ostatnimi laty uległ uszkodzeniu na skutek sztormu. W pobliżu dębu bierze swój początek trasa ścieżki dydaktycznej „Nad Zalewem Szczecińskim”, której głównym celem jest przybliżenie bioróżnorodności gatunkowej Parku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na awifaunę tych terenów.

 Wybrzeże klifowe Zalewu Szczecińskiego

Wybrzeże klifowe Zalewu Szczecińskiego jest z pewnością mniej znane aniżeli wybrzeże nadmorskiego klifu, chociaż swoją urodą z pewnością mu dorównuje. Podczas wędrówki tą częścią szlaku, turysta zyskuje bowiem jedyną okazję zobaczenia interesujących i malowniczych wysoczyzn klifowych. Jest to również miejsce występowania wielu interesujących przedstawicieli rodzimej fauny i flory.

Karnocice

Aby dojść do Karnocic należy pokonać ładną krajobrazowo, ok. 2 km trasę, w sąsiedztwie wód Zalewu, podczas której warto zwrócić uwagę na pięknie prezentujące się kępy oczeretów jeziornych i trzciny oraz malownicze widoki Zalewu Szczecińskiego.

 Dargobądz, Mokrzyca Wielka, Wolin

 Z Karnocic trasa wiedzie w kierunku wsi Dargobądz i dalej do Mokrzycy. Jest to krajobraz typowo wiejski. Tam też w pobliskim lesie porastającym jedno ze zboczy, znajdują się ruiny, słabo już niestety widocznego zamku Żurawice (Apenburg), wysadzonego w czasie II Wojny Światowej. Dookoła zachowały się resztki parku, w którym rosły niegdyś okazałe tuje, cisy, platany, buki, świerki i modrzewie. Obecnie pozostały tylko fragmenty szpalerów i alej. Dalej za wsią trasa wiedzie w kierunku miasta Wolin (droga polna). Wolin to miejscowość mająca do zaoferowania szereg atrakcji o charakterze historycznym. Są nimi m.in. cmentarzysko całopalne na wzgórzu Młynówka, grodzisko wczesnośredniowieczne na Srebrnym Wzgórzu, Rezerwat archeologiczny na Wzgórzu Wisielców, kaplica cmentarna z początku XX w., neogotycki ratusz z XIX w., czy też Muzeum archeologiczne oraz wiatrak holenderski. W Wolinie szlak niebieski kończy swój bieg.

Szlak czerwony

Szlak czerwony zwany potocznie „szlakiem brzegiem Bałtyku”, liczy 19 km. Główną jego atrakcją jest oczywiście wędrówka brzegiem morza, choć warte są zobaczenia także: punkt widokowy Kawcza Góra oraz latarnia morska Kikut.

Trasa szlaku jest dosyć długa, turysta nie musi jednak przejść całej jej długości, istnieje możliwość skrócenia wędrówki, omijając niektóre jej etapy.

Przebieg trasy:

Brama przy dyrekcji WPN – punkt widokowy Kawcza Góra – 1,5 km
Plaża w Międzyzdrojach – plaża w miejscowości Wisełka – 10,0 km
Plaża, Wisełka – latarnia morska Kikut – 3,5 km
Latarnia morska Kikut – Jezioro Koprowo – 3,5 km
Jezioro Koprowo – Kołczewo – 1,0 km


Brama dawnej dyrekcji WPN

Trasa wędrówki rozpoczyna się w centrum Międzyzdrojów, od bramy dawnej dyrekcji WPN, skąd wychodzą zresztą wszystkie szlaki piesze wiodące przez teren Parku. Brama ta otwiera jednocześnie wejście na „posesję” Parku, na której znajduje się warte odwiedzenia Muzeum Przyrodnicze WPN.

Punkt widokowy Kawcza Góra

Wejście na wzgórze rozpoczyna kolejna, ozdobna brama WPN, zlokalizowana w końcowej, wschodniej części promenady. Swoim kształtem przypomina ona rybacki kuter. Następnie poprzez uroczy fragment lasu bukowego turysta dociera do wzgórza Kawcza Góra, na której to zlokalizowany jest punkt widokowy.

Spacer brzegiem morza

 Kolejnym etapem szlaku jest spacer brzegiem Bałtyku w kierunku wschodnim. Ta część wędrówki rozpoczyna się wejściem na plażę w rejonie bazy rybackiej w Międzyzdrojach, a kończy wyjściem z niej we wsi Wisełka. Wycieczka jest o tyle przyjemna, iż prowadząc przez cały czas wybrzeżem, daje możliwość spacerowania w bliskim sąsiedztwie tutejszych wysoczyzn klifowych czy też zobaczenia urokliwego głazowiska. Podążając tą drogą mijamy również malowniczą górę Gosań, (93 m n.p.m.), która jest jednocześnie najwyższym punktem wolińskich klifów. Na jej szczycie zlokalizowany jest punkt widokowy, do którego dojście znajduje się przy szosie głównej relacji Międzyzdroje – Kołobrzeg (miejsce postojowe). Szlak czerwony prowadzi również w pobliżu wzgórza Świdna Kępa z pięknym fragmentem buczyny pomorskiej.

Miejscowość letniskowa Wisełka

Wisełka jest to wieś turystyczno-letniskowa, która dzięki malowniczemu położeniu i obecności morza posiada wiele kwater prywatnych, ośrodków turystycznych oraz punktów gastronomicznych. Jednak aby wejść do ww. miejscowości należy zboczyć ze szlaku, na ok. 200 m. Tam też napotykamy ciekawą architektonicznie leśniczówkę WPN. Po drugiej stronie wioski malownicze i warte obejrzenia Jeziora: Wisełka i Zatorek. Cześć turystów kończy tutaj wędrówkę (przystanek PKS).

 Latarnia morska Kikut

Dużą atrakcją turystyczną szlaku czerwonego jest latarnia morska „Kikut”. Obiekt ten wybudowany został w 1960 r. na fundamencie dawnej wieży widokowej. Nie jest on niestety udostępniony do zwiedzania. Latarnia jest w pełni zautomatyzowana, a wysyłane przez nią sygnały świetlne docierają na odległość 12 mil morskich. W pobliżu latarni znajduje się najdalej wysunięty na wschód fragment buczyny pomorskiej otoczony borem sosnowym.

Kołczewo

Dalej szlak wiedzie się w kierunku wsi Kołczewo. W okolicach tych znajduje się ponadto Jezioro Koprowo – największe jezioro wyspy Wolin. W pobliżu miejscowości duże, nowoczesne pole golfowe – własność hotelu Amber Baltic. Kolejne miejscowości obecne podczas realizacji tej trasy to: Świetouść, Międzywodzie, Dziwnów Kamień Pomorski.