Idź do

Międzynarodowe warsztaty projektu „SB MANTA – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako atrakcja turystyczna”

W dniach 18-19 października 2022 r. w Wolińskim Parku Narodowym w bazie edukacyjnej na Białej Górze, przeprowadzone zostały warsztaty w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk MANTA Seed money „Zarządzanie zasobami dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku jako atrakcją turystyczną – Rozwijanie zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki”.

Celem warsztatów było podsumowanie kończącego się projektu seed money, przedstawienie wypracowanych założeń i planów na realizację regularnego projektu oraz lepsze zapoznanie się obecnych i przyszłych partnerów projektowych i partnerów stowarzyszonych. W ramach drugich warsztatów tego projektu (pierwsze miały miejsce w Karkle na Litwie) ponad 30 uczestników prezentujących 18 podmiotów z trzech krajów, dyskutowało o organizacji rozwoju turystyki na obszarach chronionych opierających się o zaangażowaniu zarządzających tymi obszarami, władz regionalnych, stowarzyszeń turystycznych, społeczności lokalnych i zainteresowanych stron. W trakcie warsztatów omawiano kończącą projekt seed money koncepcji , która będzie podstawą dla wielopodmiotowego, międzynarodowego projektu, jaki w ramach regularnego programu Interreg Południowy Bałtyk 20211-2027, w zakresie działania 3.1 „Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki”, jest planowany do złożenia.

Warsztaty były okazją odo wymiany doświadczeń, poznania uwarunkowań oraz osiągnięć stron jak również krótkiej wizyty terenowej. Uczestnictwo tak szerokiej liczby reprezentantów z trzech krajów wskazuje, ze walory przyrody oraz ich  atrakcyjność turystyczna jest bliska i dla różnorodnych środowisk i nabierająca coraz większego znaczenia. Zakończenie warsztatów i wypracowanie dokumentacji jest początkiem współpracy, jaka w ocenie uczestników jest  niezbędna dla właściwej ochrony  przyrody obszarów chronionych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.