Idź do

Straż Parku Narodowego

Grzegorz Skorupski

Komendant Straży Parku

Igor Urbaniak

p. o. zastępcy komendanta

Artur Mysiński

Strażnik Parku

Michał Bury

Strażnik Parku

Krystian Kwiecień

Strażnik Parku

Telefon alarmowy Straży Parku

czynny w godzinach pełnienia służby