Idź do

Informacja turystyczna

Informację turystyczną w WPN tworzą: mapy, przewodniki, foldery oraz broszury dostępne w punktach sprzedaży (kasach) w Muzeum Przyrodniczym i Zagrodzie Pokazowej Żubrów. Oprócz tej formy informacji, Park posiada również informację terenową umieszczoną na:

  • mapach turystycznych
  • planszach informacyjnych
  • tablicach regulaminowych
  • tablicach z logo Parku
  • planszach edukacyjnych
  • piktogramach
  •  witaczach
Są to informacje umieszczone na drewnianych tablicach, zamontowanych na palisadach zlokalizowanych przy głównych wejściach do Parku (miejscach granicznych).

Drzewa, głazy i głazowiska

Na terenie WPN oraz w jego bliskim sąsiedztwie występują różne, godne uwagi „osobliwości – twory przyrody” które dzięki swojej atrakcyjności przyrodniczej urozmaicają środowiska w których występują. Reprezentowane są one m.in.: przez stare drzewa, głazy narzutowe oraz głazowiska.

Obiekt

Obwód (cm)

Wysokość (m)

Lokalizacja

Dąb “Telesfor”

515

24

Międzyzdroje (ul. Kolejowa i Leśna) 20 m od zielonego szlaku turystycznego WPN

Dąb “Bolko”

430

22

Międzyzdroje ( ul. Kolejowa – obok dębu Telesfor)

Dąb “Storrada”

420

22

Międzyzdroje (obok dębu Bolko)

Dąb “Regalinda”

400

22

Międzyzdroje ul. Kolejowa/Ustronie Leśne

Dęby “Bliźniaki”

 400, 350

21, 22

Wapnica, ul. Szkolna niebieski szlak turystyczny WPN

Dąb “Prastary”

 640

24

Wapnica, ul. Turkusowa 100 m od skrzyżowania dróg Wapnica – Lubin

Dąb “Wolinian”

 510

23

Ok. 4 km od wsi Lubin, niebieski szlak turystyczny WPN

Żywotnik olbrzymi

 400

15

Warnowo – leśniczówka WPN 10 m od zielonego szlaku turystycznego WPN

Dąb “Karczmarz”

 400

24

Świnoujście – Warszów, centrum

Dąb “Szyper”

 450

22

Świnoujście – Warszów, centrum

Dąb “Latarników”

 600

24

Świnoujście – Warszów, przy kościele

Kolejnymi atrakcjami przyrodniczymi WPN są głazy narzutowe oraz głazowiska. Zlokalizowane w różnych częściach Parku, stanowią dodatkowe urozmaicenie środowisk, na których występują.


Obiekt

Obwód (m)

Lokalizacja

“Mieszko I”

8,0

Ok. 1,5 km na płn. od wsi Warnowo, aktualnie nieudostępniony dla zwiedzających

Głaz nr 1

8,1

Brzeg Bałtyku, naprzeciw góry Gosań

Głaz nr 2

8,3

Brzeg Bałtyku, 500 m od góry Gosań

Pierwsze ze wspomnianych głazowisk to malownicze skupisko kamieni, zlokalizowane na plaży w rejonie Gosania o Świdnej Kępy (szlak czerwony). Głazowisko ciągnące się wzdłuż wybrzeża pasem o dł ok. 4 km., urozmaica tutejszy krajobraz wybrzeża morskiego, czyniąc go tym samym bardziej atrakcyjnym. Tam właśnie występuje głaz nr 1, mierzący ponad 8 m objętości. Kolejne duże skupisko kamieni, rozpoczyna się w okolicach wsi Lubin, a następnie odcinkiem o dł. ok. 2 km. ciągnie się w kierunku miejscowości Karnocice. Obejmuje ono fragment krajobrazu nad Zalewem Szczecińskim.

Punkty widokowe

Punkty widokowe

Dużą atrakcją turystyczną Parku, są obecne na jego terenie punkty widokowe. Pozwalają one na pokazanie turyście najcenniejszych walorów Parku, przy jednoczesnej, minimalnej ingerencji człowieka w przyrodę Parku. Na terenie WPN znajdują się 4 punkty widokowe. Cieszą się one bardzo dużą popularnością.

Nazwa obiektu

Wysokość (m n.p.m.)

Lokalizacja

Góra Gosań

93

4 km na północny wschód od Międzyzdrojów

Kawcza Góra

61

północno-wschodnia część Międzyzdrojów
SZLAK CZARNY WPN

Piaskowa Góra

53

W pobliżu jeziora Turkusowego, Wapnica
SZLAK NIEBIESKI WPN

Wzgórze Zielonka

52

W pobliżu miejscowości Lubin
SZLAK NIEBIESKI WPN

 “Kawcza Góra” to wysokie na 61m n.p.m. wzniesienie, skąd można podziwiać panoramę Zatoki Pomorskiej oraz Mierzei Przytorskiej wraz z widocznymi zabudowaniami portowymi Świnoujścia i niemieckimi “kurortami cesarskimi”: Alhbeck, Heringsdorf i Bansin (Niemcy). Jest to zarazem pierwsze wzniesienie brzegu klifowego ciągnącego się wzdłuż morskiej granicy Parku. Dotarcie do punktu widokowego na Kawczej Górze umożliwia 700 metrowa trasa leśna, mająca swój początek w końcowej, wschodniej części promenady (czarny szlak). Droga prowadzi przez urocze starodrzewia dębowo – bukowe.

Również w koronie klifu zlokalizowany jest drugi punkt widokowy  – Wzgórze Gosań. Jest to najwyższe wzniesienie polskiego wybrzeża (93m n.p.m.) i jeden z najładniejszych krajobrazowo jego fragmentów. Wejście na punkt widokowy znajduje się przy szosie nr 102, relacji Międzyzdroje – Kołobrzeg, skąd po ok. 300 metrowym spacerze, (malowniczy odcinek leśny buczyny pomorskiej), turyści docierają do punktu widokowego. Tam czeka na nich zadziwiający widok ukazujący m.in: rozległą panoramę Zatoki Pomorskiej, zarysy miasta Międzyzdroje; Świnoujście i niemieckiego miasta Alhbeck. To wysokie wzniesienie pozwala ponadto na dokładniejsze obejrzenie tutejszego wybrzeża klifowego. Wyjątkowym przeżyciem i wspaniałym materiałem na zdjęcia jest również zachód słońca oglądany z Gosania.

Kolejne dwa punkty widokowe – na Wzgórzu Zielonka i na Piaskowej Górze, usytuowane są w południowej części parku, na szlaku niebieskim.

Punkt widokowy „Piaskowa Góra” znajduje się na zboczu stromego, piaszczysto-kredowego urwiska istniejącego na południowym brzegu Jeziora Turkusowego. Miejsce te stwarza niepowtarzalną okazję obejrzenia różności krajobrazowej Parku. Na pierwszym planie widzimy szmaragdową toń wody oraz zabudowania wiejskie Wapnicy. Dalej ukazuje się nam rozszerzające się ku Zalewowi obniżenie tzw. Doliny Trzciągowskiej, pasmo wzniesień góry Wyżnicy, a po jej zachodniej stronie jezioro Wicko Małe i fragment delty wstecznej Świny.

We wsi Lubin zlokalizowany jest punkt widokowy o nazwie „Zielonka”. O jego niezwykłości i atrakcyjności świadczy chociażby fakt, iż widok jak się z niej rozpościera, został uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody, „Krajobrazem roku 1993/94 ”.Zwiedzający mogą podziwiać rozległą, bardzo malowniczą panoramę części Zalewu Szczecińskiego wraz z rozlewiskami wstecznej Delty Świny oraz wodami jeziora Wicko Wielkie. Warte podkreślenia jest to, iż obszary wyspiarskie Świny zaliczane są do tzw. „ europejskich ostoi ptakow”, stanowiąc tym samym jeden z ważniejszych faunistycznie obszarów Wolińskiego Parku Narodowego. Sama geneza powstania wysp jest również niezwykle zajmująca, dlatego też punkt widokowy Zielonka wyposażono w tablicę informacyjno – dydaktyczną.

Obiekty turystyczne


Woliński Park Narodowy, oprócz naturalnych atrakcji przyrodniczych, ma do zaoferowania turystom również atrakcje o charakterze antropogenicznym, powstałe oczywiście dzięki staraniom i ingerencji człowieka.

Zagroda Pokazowa Żubrów

 Miejsce cieszące się olbrzymim zainteresowaniem ze strony zwiedzających, rocznie odwiedzane jest przez ponad 160.000 osób. Stanowi ona cel prawie wszystkich osób odwiedzających wyspę Wolin i jej okolicę. Nic w tym dziwnego zważywszy chociażby na bardzo oryginalny charakter tego miejsca. Zagroda Pokazowa Żubrów to „ekspozycja” żywej fauny, gustownie wkomponowana w leśne otoczenie Parku. Ma ona powierzchnię ok. 28 ha, przy czym większą jej część tworzy wybieg wolnościowy dla żubrów. W ramach zagospodarowania turystycznego tego miejsca zostały wybudowane podesty widokowe, przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacje o każdym obecnym tam gatunku przedstawione są na tablicach poglądowych. Jednak Zagroda Pokazowa to nie tylko atrakcja turystyczna, to przede wszystkim ośrodek hodowli żubra oraz miejsce rehabilitacji dla szeregu zwierząt leśnych, którym pomoc człowieka jest niezbędna. Odwiedzający, oprócz stadka żubrów, mają możliwość obejrzenia tam również dzików, saren, jelenia, oraz bielików. Wszystkie obecne zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. Każde z nich posiada własne imię, na które często reaguje, i tak imię bielika to Danusia, natomiast dziki to Dosia, Gucio i Filip. Z kolei nazwy żubrów tworzących stado w Wolińskim Parku Narodowym (wszystkie zaczynają się od sylaby Po) to: Polikosia, Posawa, Pozowa, Poznaniak II, Polanin II, Polanka II, Pomorzak. Imiona „wolińskich olbrzymów” nadawane są ramach konkursu ogłaszanego wspólnie z lokalnym radiem. Średnia wielkość tutejszego stada waha się od 5 do 12 szt. W Zagrodzie Pokazowej Wolińskiego Parku Narodowego częsta jest rotacja osobników pomiędzy innymi stadami hodowlanymi Polski. Ma to na celu, uniknięcia zjawiska tzw. kojarzenia w pokrewieństwie. Takie postępowanie ogranicza znacznie ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości genetycznych.

Muzeum Przyrodnicze

 Muzeum Przyrodnicze to nowoczesne centrum, które oprócz swojej podstawowej funkcji muzealno – wystawienniczej pełni ponadto rolę edukacyjno – konferencyjną. Dolna cześć obiektu oferuje odwiedzającym gustownie urządzone sale wystawiennicze, w których zobaczyć można bogatą ekspozycję szeregu przedstawicieli miejscowej flory i fauny. Zgromadzone tam zbiory liczą bowiem nawet kilka tysięcy eksponatów i ciągle, na bieżąco, zostają wzbogacane. Warte podkreślenia jest fakt, iż w okolicy muzeum funkcjonuje własna preparatornia. Z kolei górna cześć obiektu, głównie dzięki nowoczesnemu wyposażeniu audiowizualnemu, pozwala na organizację wielu, różnorodnych form edukacji ekologicznej czy też działalności naukowo – badawczej (sympozja, prelekcje, konferencje). Doskonałym uzupełnieniem zwiedzania muzeum są również obecne w jego pobliżu woliery z ptakami drapieżnymi (puchacze, bieliki).