Idź do

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PARKU NARODOWYM

Turysto pamiętaj, że park narodowy służy zachowaniu przyrody i procesów ją kształtujących dla nas i przyszłych pokoleń. Ochrona obszaru jako priorytet wymaga ograniczeń i kompromisów.

Pamiętaj również, że udostępnienie naturalnych walorów Parku dla turystów jest kredytem jaki udziela nam przyroda, dlatego też wymaga przestrzegania następujących zasad zachowania się:

 • zwiedzaj Park tylko w ciągu dnia i nie zbaczaj z wyznaczonych szlaków — jeśli zgubiłeś szlak wróć do ostatniego widzianego znaku. Schodząc ze szlaku powodujemy zagrożenie dla gatunków fauny i flory, które możemy zniszczyć lub wypłoszyć;
 • przed wyjściem zapoznaj się z obowiązującymi komunikatami i alertami, w tym pogodowymi. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych np. silnego wiatru, nie wybieraj się na szlaki;
 • pamiętaj, że schodzenie ze szlaków jest surowo zabronione! Ponadto niesie ze sobą niebezpieczeństwo wypadku np. chodzenie po klifach może zakończyć się osunięciem się mas ziemi;
 • zachowaj ciszę — hałasując płoszysz zwierzęta, które mogą porzucić swoje młode;
 • dbaj o czystość, segreguj odpady i wyrzucaj śmieci do oznaczonych koszy — przyroda to nasze wspólne dobro, szanuj ją, zostaw szlak w takim stanie w jakim chciałbyś go zastać, pusta butelka jest na pewno lżejsza od pełnej którą przyniosłeś. Pozostawione śmieci stanowią zagrożenie dla zwierząt, zjedzone mogą doprowadzić do choroby, a nawet śmierci dzikiego zwierzęcia;
 • nie niszcz roślin i nie zrywaj runa leśnego – jest to pokarm dla dzikiej zwierzyny i zasób genów niezbędny dla ich funkcjonowania, którego nie kupimy w żadnym sklepie;
 • nie płosz, nie łap i nie zabijaj zwierząt — Park jest ich domem, tu żyją, jedzą i wychowują swoje młode. Nigdy nie podchodź do dzikiego zwierzęcia (np. aby zrobić mu zdjęcie), w miarę możliwości spokojnie się oddal. Pamiętaj, że dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne dla człowieka;
 • nie dokarmiaj zwierząt – nie poprawia to ich losu, a wręcz przeciwnie, gdyż zatracają one samowystarczalność i naturalny lęk przed ludźmi;
 • nie niszcz gleby, skał i źródeł – dla prawdziwego turysty każdy krzew, drzewo, kamień itp. to cenny element krajobrazu - niszcząc go przyczyniasz się do degradacji i nieodwracalnych zmian;
 • nie używaj otwartego ognia — nawet drobna iska może spowodować pożar, który strawi wielkie połacie lasu;
 • nie spaceruj z psem po terenie Parku — biegający pies nie tylko zagraża zwierzynie, ale jest także nosicielem chorób groźnych dla dzikiej zwierzyny, na które sam dzięki szczepieniom jest uodporniony;
 • parkuj tylko w wyznaczonych miejscach;
 • uprawiaj sporty wodne, pływaj żegluj i wędkuj tylko na wyznaczonych akwenach – wody są dla wielu gatunków ptaków domem lub miejscem odpoczynku;
 • na terenie parku narodowego obowiązuje zakaz lotów bez pisemnej zgody Dyrektora Parku. Drony mogą niepokoić i płoszyć dzikie zwierzęta (w tym ptaki) oraz stanowić zagrożenie dla turystów przebywających na szlaku;
 • w razie potrzeby zwróć się o pomoc do pracowników Służby Parku Narodowego. Pamiętaj, że człowiek jest na tym obszarze tylko gościem.

Regulamin

Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym

Szanowni Państwo!

Z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe apelujemy o szczególna ostrożność i rozwagę.

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej: Komunikat PSP
Informacje IMGW: Mapa IMGW, Komunikat IMGW

Zauważyłeś pożar - alarmuj nr 998 lub 112